Tin tức
 • Quy hoạch phát triển điện Việt Nam, giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2030 (mục tiêu và nội dung phát triển năng lượng tái tạo)
  Quy hoạch phát triển điện Việt Nam, giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2030 (mục tiêu và nội dung phát triển năng lượng tái tạo)
  13/12/2013

  Những năm vừa qua ngành điện Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh và đạt được những thành tích khá ngoạn mục. Với mức tăng trưởng nhanh như vậy, ngành điện đã liên tục đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đã xuất hiện những nhược điểm, bất cập về: tiến độ xây dựng các công trình nguồn và lưới khá chậm so với quy hoạch; thiếu vốn đầu tư cho xây dựng nguồn và lưới điện; tài nguyên thủy điện, than, khí đốt sẽ sớm cạn kiệt. Tiếp tục phát triển các nhà máy nhiệt điện than sẽ gặp khó khăn về nhập nhiên liệu, ô nhiễm môi trường.

  tsd6

  Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 (QHĐ 7) đã được Viện Năng lượng lập và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/7/2011. Một số mục tiêu quan trọng của QHĐ 7 là: Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2020 khoảng 330 – 362 tỷ kWh; năm 2030 khoảng 695 – 834 tỷ kWh. Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ mức 2% năm 2010, lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020 và 6,0% vào năm 2030. Theo đó, tổng công suất nguồn điện gió từ mức không đáng kể hiện nay dự kiến đạt 1.000MW vào năm 2020, khoảng 6.200MW vào năm 2030; Điện sinh khối, đồng phát điện tại các nhà máy đường đến năm 2020 có tổng công suất khoảng 500MW, nâng lên 2.000MW vào năm 2030.
  Cùng với việc ban hành các khung pháp lý như: Luật điện (2004); Luật bảo vệ môi trường (2005) Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (2007); Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2010), Chính phủ đã và đang tiếp tục đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho phát triển mạnh nguồn điện từ năng lượng tái tạo như: Quyết định về một số Cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (2007); Qui định về Biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương – 2008); Quyết định về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (2010)…
  Thực hiện được những mục tiêu trong QHĐ 7 là những thách thức lớn lao. Chúng ta không chỉ trông chờ Nhà nước và Chính phủ, mà rất cần sự nhận thức và vào cuộc của các cơ quan quản lý các cấp, các doanh nghiệp, sự trợ giúp từ các tổ chức nước ngoài và hơn hết là ý thức và sự đồng thuận của mọi người dân.

  Tin rằng ngành điện sẽ phát triển theo hướng hiệu quả, giảm nhẹ tác động xấu tới môi trường để tạo ra của cải bền vững.

Tin tức khác