Son Vu > Dự án > Dự án tiềm năng
Dự án
 • Dự án thủy điện Châu Thôn
  Dự án nổi bật

  – Địa điểm xây dựng: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

  – Công suất: 27  MW

  – Hình thức đầu tư: BOO

  – Sản lương điện hàng năm:112,2 triệu kwh/năm

  – Kế hoạch hoàn thành: quý IV/2016.

  – Tổng mức đầu tư: 1000 tỷ đồng.

  – Hiện trạng đầu tư dự án: dự…

 • Dự án tiềm năng
  Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện khác có tiềm năng. Cũng như đang thực hiện các thủ tục cho đầu tư các...