Dự án

  • Dự án tiềm năng
    Dự án tiềm năng

    Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện khác có tiềm năng. Cũng như đang thực hiện các thủ tục cho đầu tư các Dự án điện năng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo-năng lượng sạch: Năng lượng gió (Phong điện), năng lượng mặt trời … Kết hợp đẩy mạnh phát triển kinh doanh bất động sản và dịch vụ Du lịch – thương mại, các khu du lịch sinh thái, Reasorts, khách sạn, nhà hàng… tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định; thành phố Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng…vv.

Các dự án khác