Dự án

 • Dự án thủy điện Sông Quang
  Dự án thủy điện Sông Quang

  – Địa điểm xây dựng: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

  – Công suất: 12 MW

  – Hình thức đầu tư: BOO

  – Sản lượng điện hàng năm: 47,7 triệu kwh/năm

  – Kế hoạch hoàn thành: Quý IV/2016.

  – Tổng mức đầu tư: 398 tỷ đồng

  – Hiện trạng đầu tư dự án: dự án đã hoàn chỉnh  các thủ tục cho đầu tư dự án (Giấy CNĐT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đât…. ). Công ty đã đầu tư vào dự án số tiền khoảng 60 tỷ đồng để hoàn thành việc thi công các hạng mục phụ trợ, thi công toàn bộ phần đào đắp hố móng các hạng mục công trình chính và tạm ứng hợp đồng chế tạo thiết bị.

Các dự án khác

 • Dự án thủy điện Châu Thôn
  - Địa điểm xây dựng: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. - Công suất: 27  MW - Hình thức đầu tư: BOO - Sản lương điện hàng...