Dự án

  • Dự án đầu tư xây dựng thuỷ điện Suối Nhạp
    Dự án đầu tư xây dựng thuỷ điện Suối Nhạp

    – Quy mô dự án: Công suất lắp máy 4,0MW với 02 tổ máy  4MW, Sản lượng điện: 15,4 triệu KWh/năm.

    – Địa điểm: Tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

Các dự án khác

  • Dự án thủy điện mường hum
    - Địa điểm: Xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. - Công suất lắp máy: 32 MW - Hình thức đầu tư         : BOO - Thời gian khởi công...