Dự án

 • Dự án thủy điện Châu Thôn
  Dự án thủy điện Châu Thôn

  – Địa điểm xây dựng: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

  – Công suất: 27  MW

  – Hình thức đầu tư: BOO

  – Sản lương điện hàng năm:112,2 triệu kwh/năm

  – Kế hoạch hoàn thành: quý IV/2016.

  – Tổng mức đầu tư: 1000 tỷ đồng.

  – Hiện trạng đầu tư dự án: dự án đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh công suất dự án. Công ty đã đầu tư vào dự án số tiền khoảng 30 tỷ đồng để hoàn thành việc thi công các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công dự án.

Các dự án khác

 • Dự án thủy điện Sông Quang
  - Địa điểm xây dựng: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - Công suất: 12 MW - Hình thức đầu tư: BOO - Sản lượng điện hàng năm:...