Dự án

 • Dự án thủy điện mường hum
  Dự án thủy điện mường hum

  – Địa điểm: Xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

  – Công suất lắp máy: 32 MW

  – Hình thức đầu tư         : BOO

  – Thời gian khởi công công trình: Tháng 05 năm 2008

  – Thời gian hoàn thành đi vào vận hành khai thác: Tháng 4 năm 2011.

  – Gía trị đã đầu tư : 1086 tỷ đồng

  – Nguồn vốn đầu tư dự án: bao gồm vốn tự có của công ty và vốn vay ngân hàng.

  –  Công ty vận hành và quản lý: Cty TNHH MTV thủy điện Mường Hum

  – Tình hình sản xuất kinh doanh:  Hàng năm doanh thu vượt kế hoạch đề ra.

  + Doanh thu bán điện cho EVN: nhà máy Mường Hum hiện nay bán điện cho EVN theo biểu giá chi phí tránh được (do Cục điều tiết điện lực – BCT ban hành cho từng năm). Qua hơn một năm vận hành (tháng 04/2011 đến nay) cho thấy nhà máy vận hành rất hiệu quả.

  + Nguồn doanh thu từ CDM: Bên cạnh nguồn thu từ doanh thu bán điện nhà máy còn có nguồn doanh thu từ CDM

   

   

   

Các dự án khác