Son Vu > Giới thiệu > Về công ty Sơn Vũ > Công ty thành viên
Giới thiệu
 • Công ty thành viên
  Công ty thành viên

  1. Công ty Đầu tư­ xây dựng và Phát triển kỹ thuật Hạ Tầng Sơn Vũ.

  Công ty Đầu tư­ xây dựng và Phát triển kỹ thuật Hạ Tầng Sơn Vũ được thành lập từ năm 1998. Với sự phát triển không ngừng, cho đến nay Công ty chúng tôi đã có đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề, trang thiết bị máy móc luôn đ­ược đầu tư để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sản xuất kinh doanh cho các nghành nghề đ­ược ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 044978 của Công ty do Sở Kế hoạch và Đầu tư­ tỉnh Hà Giang cấp. Tổng vốn kinh doanh: 150.000.000.000VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

   2. Công ty TNHH Một thành viên thủy điện Mường Hum:

  Công ty TNHH Một thành viên thủy điện Mường Hum là doanh nghiệp được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5300526931 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 17 tháng 06 năm 2011. Vốn điều lệ 280 tỷ đồng VNĐ; Giá trị đầu tư đã quyết toán của Nhà máy thủy điện Mường Hum và đường dây truyền tải điện là 1086 tỷ VNĐ. Nhà máy đã và đang phát điện thương mại ổn định lên lưới điện Quốc gia từ ngày 29/03/2011. Doanh thu từ việc bán điện luôn vượt kế hoạch hàng năm đề ra.

  3. Công ty Cổ phần đầu tư và khai khoáng Sơn Phú,

  Công ty Cổ phần đầu tư và khai khoáng Sơn Phú là doanh nghiệp được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0104875101 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 08 năm 2010

  4.  Công ty Cổ phần thủy điện Châu Thôn:

  Công ty Cổ phần thủy điện Châu Thôn: Vốn điều lệ 250 tỷ đồng VNĐ. Được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2901525817 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 15 tháng 04 năm 2012.

  5.  Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Năng lượng Quốc Tế

  Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Năng lượng Quốc Tế: Vốn điều lệ 20 tỷ đồng VNĐ. Được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103023327 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 04 năm 2008. Mã đăng ký thay đổi lần 2 là: 0102704076 cấp ngày 12 tháng 03 năm 2013.

  6. Khối các Phòng, Ban chức năng của Công ty mẹ (SVE): 

  * Phòng: Kinh tế – kế hoạch.

  * Phòng: Kỹ thuật – vật tư.

  * Phòng: Tài chính – Kế toán.

  * Phòng: Tổ chức – Quản trị.

  * Phòng: Marketing.

  * Các Ban Quản lý dự án.