Son Vu > Articles by: son vu

Dự án

  • Là một trong số ít doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng thủy điện, doanh nghiệp đã biến dòng nước sông Mường Hum chảy trên miền núi địa đầu của Tổ quốc thành dòng năng lượng sạch “phát sáng” hòa chung vào lưới điện quốc gia. Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Vũ tiếp tục tập trung phát triển các Dự án thủy điện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới trang thiết bị công nghệ, đầu tư nguồn lực để thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo, dự án điện sạch nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật tốt nhất cho khách hàng

Đối tác - Khách hàng

  • Công ty DPG Investments
  • Tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam
  • Công ty Kyotoenergy
  • Công ty Roth construction
  • Tổng công ty Sông Đà